Hoppa över navigering
 •   1

  Godkännande av föredragningslistan

 •   2

  Information

 •   3

  Socialnämndens yttrande till inriktningsärende 2022-2024

 •   4

  Inrätta ett lokalt barnombud i Huddinge kommun - svar på motion väckt av Nujin Alacabek (V), Sonia Benavente (V) och Olov Hamilton (V)

 •   5

  God och nära vård - Rätt stöd till psykisk hälsa, SOU 2021:6, remissvar

 •   6

  Ombuds tillgång till vård- och omsorgsuppgifter och förenklad behörighetskontroll inom vården, SOU 2021:39, remissvar

 •   7

  Snabbare lagföring – ett snabbförfarande i brottmål, SOU 2021:46, remissvar

 •   8

  Arbetsmiljörapport för socialnämnden 2021

 •   9

  Övriga frågor

 •   10

  Ansökan om överflyttning till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kapitlet 7 § föräldrabalken

 •   11

  Ansökan om överflyttning till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kapitlet 7 § föräldrabalken

 •   12

  Ansökan om överflyttning till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kapitlet 7 § föräldrabalken

 •   13

  Ansökan om överflyttning till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kapitlet 7 § föräldrabalken

 •   14

  Ansökan om ny särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kapitlet 10 c § andra stycket föräldrabalken

 •   15

  Nedläggning av faderskapsutredning

 •   16

  Nedläggning av faderskapsutredning

 •   17

  Nedläggning av faderskapsutredning

 •   18

  Meddelande till socialnämnden

 •   19

  Anmälan av delegationsbeslut till socialnämnden

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.