Hoppa över navigering
 •   1

  Godkännande av föredragningslistan

 •   2

  Information

 •   3

  Ekonomisk rapport

 •   4

  Kompletterande beslutanderätt – förordnande att fatta beslut enligt 18 b § lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)

 •   5

  Kompletterande beslutanderätt – förordnande att fatta beslut enligt 43 § 1 st. 2 p. lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

 •   6

  Översyn av socialnämndens delegationsordning

 •   7

  Förslag till revidering av socialnämndens dokumenthanteringsplan

 •   8

  Ansökan om att utföra familjerådgivning – Familjeterapeuterna Syd AB

 •   9

  Individ- och familjeomsorgens rapport av beslut som inte verkställts inom tre månader första kvartalet 2020

 •   10

  Övriga frågor

 •   11

  Ansökan till Södertörns tingsrätt om behov av särskilt förordnad vårdnadshavare

 •   12

  Meddelande till socialnämnden

 •   13

  Anmälan av delegationsbeslut

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.