Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop och val av justerare

 •   2

  Godkännande av dagordningen

 •   3

  Anmälan av jäv

 •   4

  Information

 •   5

  Ekonomirapport per 31 mars 2023

 •   6

  Information om socialförvaltningens arbetsplan 2023

 •   8

  Informationshanteringsplan för socialnämnden

 •   9

  Granskning av hur kommunen arbetar för att säkerställa kompetensförsörjningen - svar på skrivelse från Huddinge kommuns revisorer, revisionsgrupp 1

 •   10

  Granskning avseende kommunens arbete med social hållbarhet med avgränsningen stöd till barn och unga som har behov av särskilda insatser: Hanteringen av orosanmälningar - svar på skrivelse från Huddinge kommuns revisionsgrupp 2

 •   11

  Övriga frågor

 •   12

  Umgängesbegränsning 14 § andra stycket, punkt 1, lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

 •   13

  Upphörande av umgängesbegränsning enligt 14 § lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

 •   14

  Upphörande av umgängesbegränsning enligt 14 § lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

 •   15

  Ansökan om överflyttning av vårdnaden enligt 6 kap 8a § Föräldrabalken

 •   16

  Ansökan om överflyttning av vårdnaden enligt 6 kap 8a § föräldrabalken

 •   17

  Ansökan om överflyttning av vårdnaden enligt 6 kap 7 § föräldrabalken

 •   18

  Ansökan om uppehållstillstånd i enlighet med 11 § lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

 •   19

  Ansökan om överflyttning av vårdnaden enligt 6 kap 7 § föräldrabalken

 •   20

  Ansökan om uppehållstillstånd i enlighet med 11 § lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

 •   21

  Ansökan om överflyttning av vårdnaden enligt 6 kap 9 § föräldrabalken

 •   22

  Nedläggning av faderskapsutredning

 •   23

  Nedläggning av faderskapsutredning

 •   24

  Nedläggning av faderskapsutredning

 •   25

  Meddelande till socialnämnden

 •   26

  Anmälan av delegationsbeslut till socialnämnden

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.