Hoppa över navigering
 •   1

  Godkännande av föredragningslistan

 •   2

  Information

 •   3

  Verksamhetsplan 2020 för socialnämnden

 •   4

  Förslag till upphandlingsplan 2020

 •   5

  Ersättning för verksamhet i egen regi och verksamhet enligt LOV 2020

 •   6

  Socialnämndens lokalbehov för åren 2020 – 2024 med utblick till 2035

 •   7

  Förslag till sammanträdesordning för socialnämnden 2020

 •   8

  Överenskommelse om fortsatt samverkan ungdomsmottagningen i Huddinge

 •   9

  Förslag till revidering av riktlinjer för barn och ungdomar i familjehem, jourhem eller hem för vård eller boende (HVB)

 •   10

  Förslag till revidering av socialnämndens dokumenthanteringsplan - avsnitt ekonomi

 •   11

  Redovisning av bisysslor 2019

 •   12

  Övriga frågor

 •   13

  Ansökan till Södertörns tingsrätt om behov av särskilt förordnad vårdnadshavare

 •   14

  Nedläggning av faderskapsutredning

 •   15

  Nedläggning av faderskapsutredning

 •   16

  Nedläggning av faderskapsutredning

 •   17

  Nedläggning av faderskapsutredning

 •   18

  Nedläggning av faderskapsutredning

 •   19

  Nedläggning av faderskapsutredning

 •   20

  Nedläggning av faderskapsutredning

 •   21

  Meddelande till socialnämnden

 •   22

  Anmälan av delegationsbeslut till socialnämnden

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.