Hoppa över navigering
 •   1

  Godkännande av föredragningslistan

 •   2

  Information

 •   3

  Delårsrapport per 31 augusti 2022 för socialnämnden

 •   4

  Förslag till sammanträdestider för socialnämnden och dess arbetsutskott 2023

 •   5

  Konkurrensprövning av biståndsbedömd familjebehandling för barn och unga

 •   6

  Uppsägning av partneravtal mellan Research Institutes of Sweden AB (RISE) och Huddinge kommun

 •   7

  Förlängning av rekommendation om gemensam finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter, remissvar

 •   8

  Socialnämndens rapport av beslut som inte verkställts inom tre månader andra kvartalet 2022

 •   9

  Övriga frågor

 •   10

  Nedläggning av faderskapsutredning

 •   11

  Nedläggning av faderskapsutredning

 •   12

  Meddelande till socialnämnden

 •   13

  Anmälan av delegationsbeslut till socialnämnden

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.