Hoppa över navigering
 •   1

  Godkännande av föredragningslistan

 •   2

  Information

 •   3

  Delårsrapport per 31 augusti för socialnämnden

 •   4

  Förslag till fördelning av föreningsbidrag 2020

 •   5

  Ansökan om föreningsbidrag 2020 - Expose Dance & Music Ensemble

 •   6

  Granskning av kommunens arbete med våld i nära relationer - remissvar

 •   7

  Riktlinjer för kamerabevakning 2019-2025

 •   8

  Övriga frågor

 •   9

  Fastställande av förfrågningsunderlag – ramavtalsupphandling av öppenvård till barn och unga

 •   10

  Nedläggning av faderskapsutredning

 •   11

  Nedläggning av faderskapsutredning

 •   12

  Nedläggning av faderskapsutredning

 •   13

  Nedläggning av faderskapsutredning

 •   14

  Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § Föräldrabalken

 •   15

  Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § Föräldrabalken

 •   16

  Upphörande av hemlighållande av vistelseort

 •   17

  Upphörande av hemlighållande av vistelseort

 •   18

  Umgängesbegränsning enligt 14 § andra stycket, punkt 1, lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

 •   19

  Umgängesbegränsning enligt 14 § andra stycket, punkt 1, lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

 •   20

  Anmälan av delegationsbeslut till socialnämnden

 •   21

  Meddelande till socialnämnden

 •   22

  Dialog – Socialnämndens verksamhetsplan 2020

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.