Hoppa över navigering
 •   1

  Godkännande av föredragningslistan

 •   2

  Information

 •   3

  Delårsrapport per 31 mars 2022 för socialnämnden

 •   4

  Överflyttning av ansvaret för myndighetsutövning avseende insatser om hemtjänst för socialpsykiatrins målgrupp från socialnämnden till vård- och omsorgsnämnden, samt ändring av nämndens reglemente - HKF 7000

 •   5

  Övriga frågor

 •   6

  Umgängesbegränsning med stöd av 14 § andra stycket, punkt 1, lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

 •   7

  Umgängesbegränsning med stöd av 14 § andra stycket, punkt 1, lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

 •   8

  Nedläggning av faderskapsutredning

 •   9

  Meddelande till socialnämnden

 •   10

  Anmälan av delegationsbeslut till socialnämnden

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.