Hoppa över navigering
 •   1

  Godkännande av föredragningslistan

 •   2

  Information

 •   4

  Anpassning av högsta omsorgsavgift för personer med funktionsnedsättning, förbehållsbelopp/minimibelopp samt avgifter för personer med funktionsnedsättning (HKF 7310) från och med den 1 februari 2023

 •   5

  Övriga frågor

 •   6

  Rapport om ett allvarligt missförhållande, lex Sarah

 •   7

  Nedläggning av faderskapsutredning

 •   8

  Nedläggning av faderskapsutredning

 •   9

  Ansökan om att entlediga särskilt förordnade vårdnadshavare enligt 6 kap 10 b § föräldrabalken

 •   10

  Ansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8a § föräldrabalken

 •   11

  Upphörande av umgängesbegränsning enligt 14 § lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

 •   12

  Upphörande av vård enligt 21 § lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

 •   13

  Upphörande av umgängesbegränsning enligt 14 § lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

 •   14

  Upphörande av vård enligt 21 § lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

 •   15

  Umgängesbegränsning enligt 14 § andra stycket, första punkten, lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

 •   16

  Umgängesbegränsning enligt 14 § andra stycket, första punkten, lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

 •   17

  Meddelande till socialnämnden

 •   18

  Anmälan av delegationsbeslut

 •   19

  Mötets avslutande

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.