Hoppa över navigering
 •   1

  Godkännande av föredragningslistan

 •   2

  Information

 •   3

  Ekonomirapport

 •   4

  Förslag till nya riktlinjer för arbetet mot våld i nära relationer

 •   5

  Storsthlm: Rekommendation om överenskommelse om samverkan inom patientnämndverksamhet

 •   6

  Revisionsrapport: Grundläggande granskning 2020 - remissvar

 •   7

  Revisionsrapport: Grundläggande granskning av nämndernas och styrelsens styrning uppföljning och kontroll, 2020 - remissvar

 •   8

  Socialnämndens rapport av beslut som inte verkställts inom tre månader första kvartalet 2021

 •   9

  Rapport om ett allvarligt missförhållande, lex Sarah

 •   10

  Rapport om ett allvarligt missförhållande, lex Sarah

 •   11

  Övriga frågor

 •   12

  Inför en avhopparverksamhet för ett tryggare Huddinge - svar på motion väckt av Nujin Alacabek (V)

 •   13

  Överflyttning av vårdnaden enligt 6 kap. 8 § föräldrabalken

 •   14

  Överflyttning av vårdnaden enligt 6 kap. 8 § föräldrabalken

 •   15

  Överflyttning av vårdnaden enligt 6 kap. 8 § föräldrabalken

 •   16

  Nedläggning av faderskapsutredning

 •   17

  Meddelande till socialnämnden

 •   18

  Anmälan av delegationsbeslut till socialnämnden

 •   19

  Mötets avslutande

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.