Hoppa över navigering
 •   1

  Godkännande av föredragningslistan

 •   2

  Information

 •   3

  Verksamhetsplan 2021 för socialnämnden

 •   4

  Förslag till upphandlings- och konkurrensprövningsplan 2021

 •   5

  Ersättning för verksamhet i egen regi och verksamhet enligt LOV med mera 2021

 •   6

  Kompletterande beslutanderätt – förordnande att återkalla beslut enligt 43 § 1 st. 1 p. och 2 p. lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

 •   7

  Ändring och tillägg till socialnämndens delegationsordning samt förslag till ny rutin för anmälan av delegationsbeslut till nämnden

 •   8

  Detaljplan för bostäder och förskola i Sjödalsbacken, Huddinge centrum - remissvar

 •   9

  Socialnämndens rapport till kommunfullmäktige angående icke verkställda beslut den 30 september 2020

 •   10

  Övriga frågor

 •   11

  Överflyttning av vårdnaden enligt 6 kap 8 § föräldrabalken

 •   12

  Meddelande till socialnämnden

 •   13

  Anmälan av delegationsbeslut

 •   14

  Mötets avslutande

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.