Hoppa över navigering
 •   1

  Godkännande av föredragningslistan

 •   2

  Information

 •   3

  Anmälan av ordförandebeslut. Höjt minimibelopp för personer med funktionsnedsättning (HKF 7310) från 1 augusti 2022

 •   4

  Socialnämndens yttrande till inriktningsärende 2023-2025

 •   5

  Förslag till riktlinjer för arbetet med vuxna som vill lämna en kriminell gruppering

 •   6

  Remittering av Inspektionen för vård och omsorgs redovisning av uppdrag att tillgängliggöra och upprätta ett nationellt register över HVB, dnr S2021/02373, remissvar

 •   7

  Remittering av författningsförslag i promemorian Vistelseförbud för barn, dnr S2022/03063, remissvar

 •   8

  Revidering av Huddinge kommuns lokala ordningsföreskrifter, HKF 1100, remissvar

 •   9

  Arbetsmiljörapport för socialnämnden 2022

 •   10

  Övriga frågor

 •   11

  Nedläggning av faderskapsutredning

 •   12

  Nedläggning av faderskapsutredning

 •   13

  Nedläggning av faderskapsutredning

 •   14

  Ansökan om överflyttning av vårdnaden enligt 6 kap 8 § föräldrabalken

 •   15

  Ansökan om överflyttning av vårdnaden enligt 6 kap 8a § föräldrabalken

 •   16

  Ansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8a § föräldrabalken

 •   17

  Umgängesbegränsning enligt 14 § andra stycket, första punkten, lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

 •   18

  Umgängesbegränsning enligt 14 § andra stycket, första punkten, lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

 •   19

  Umgängesbegränsning enligt 14 § andra stycket, första punkten, lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

 •   20

  Umgängesbegränsning enligt 14 § andra stycket, första punkten, lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

 •   21

  Umgängesbegränsning enligt 14 § andra stycket, första punkten, lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

 •   22

  Umgängesbegränsning enligt 14 § andra stycket, första punkten, lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

 •   23

  Upphörande av umgängesbegränsning enligt 14 § lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

 •   24

  Upphörande av umgängesbegränsning enligt 14 § lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU

 •   25

  Upphörande av umgängesbegränsning enligt 14 § lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU

 •   26

  Upphörande av umgängesbegränsning enligt 14 § lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU

 •   27

  Meddelande till socialnämnden

 •   28

  Anmälan av delegationsbeslut till socialnämnden

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.