Hoppa över navigering
 •   1

  Godkännande av föredragningslistan

 •   2

  Information

 •   3

  Ekonomisk rapport socialnämnden - januari till oktober 2020

 •   4

  Förslag till fördelning av föreningsbidrag 2021

 •   5

  Ansökan om föreningsbidrag 2021 - Kraftbyrån

 •   6

  Digitalisering utan digitalt utanförskap - svar på motion väckt av Niklas Bougt (V)

 •   7

  Detaljplan för bostäder och förskola i Sjödalsbacken, Huddinge centrum - remissvar (Utgår)

 •   8

  Rapport om missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande, lex Sarah

 •   9

  Redovisning av bisysslor 2020

 •   10

  Övriga frågor

 •   11

  Umgängesbegränsning med stöd av 14 § andra stycket, punkt 1, lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

 •   12

  Umgängesbegränsning med stöd av 14 § andra stycket, punkt 1, lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

 •   13

  Umgängesbegränsning med stöd av 14 § andra stycket, punkt 1, lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

 •   14

  Anmälan av meddelande till socialnämnden

 •   15

  Anmälan av delegationsbeslut till socialnämnden

 •   16

  Dialog - Socialnämndens verksamhetsplan 2021

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.