Hoppa över navigering
 •   1

  Godkännande av föredragningslistan

 •   2

  Information

 •   3

  Reviderad verksamhetsplan 2019 för socialnämnden

 •   4

  Reviderad upphandlingsplan för socialnämnden 2019

 •   5

  Underlag inför Mål och budget 2020 - socialnämnden

 •   6

  Förslag till rutin för anmälan av delegationsbeslut och meddelande till socialnämnden

 •   7

  Förslag till revidering av HKF 8020 - Regler för föreningsbidrag i Huddinge kommun

 •   8

  Förslag till revidering av HKF 7100 - Regler för kvalitetspris inom socialnämndens verksamhetsområde

 •   9

  Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet (SOU 2018:69) - remissvar

 •   10

  Arkitekturstrategi - remissvar

 •   11

  Detaljplan för Utsäljeskolan 2 m fl. Utbyggnad av skola, utökat förfarande - remissvar

 •   12

  Individ- och familjeomsorgens rapport av beslut som inte verkställts inom tre månader fjärde kvartalet 2018

 •   13

  Övriga frågor

 •   14

  Upphörande av umgängesbegränsning enligt 14 § lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

 •   15

  Upphörande av vård enligt 21 § lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

 •   16

  Upphörande av umgängesbegränsning enligt 14 § lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

 •   17

  Upphörande av vård enligt 21 § lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

 •   18

  Återtagande av ansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 a § föräldrabalken

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.