Hoppa över navigering
 •   1

  Godkännande av föredragningslistan

 •   2

  Information

 •   3

  Ändring och tillägg till socialnämndens delegationsordning, lista A och D

 •   4

  Uppföljning av revisionsrapporter 2019, remissvar

 •   5

  Granskningsrapport "Grundläggande granskning", remissvar

 •   6

  Socialnämndens rapport av beslut som inte verkställts inom tre månader första kvartalet 2022

 •   7

  Övriga frågor

 •   8

  Anmälan om behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 9 § föräldrabalken

 •   9

  Upphörande av umgängesbegränsning enligt 14 § lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

 •   10

  Upphörande av vård enligt 21 § lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

 •   11

  Upphörande av umgängesbegränsning enligt 14 § lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

 •   12

  Upphörande av vård enligt 21 § lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

 •   13

  Nedläggning av faderskapsutredning

 •   14

  Nedläggning av faderskapsutredning

 •   15

  Nedläggning av faderskapsutredning

 •   16

  Val av ledamot i utskott att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter samt att förordnande att fatta beslut enligt LVU och LVM under en viss period sommaren 2022

 •   17

  Meddelande till socialnämnden

 •   18

  Anmälan av delegationsbeslut till socialnämnden

 •   19

  Mötets avslutande

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.