Hoppa över navigering
 •   1

  Godkännande av föredragningslistan

 •   2

  Information

 •   3

  Förslag till sammanträdesordning socialnämnden 2022

 •   4

  Delårsrapport per 31 augusti 2021 för socialnämnden

 •   5

  Konkurrensprövning av boenden inom socialpsykiatrin

 •   6

  Kompletterande beslutanderätt - förordnande att fatta beslut enligt 43 § 1 st. 2 p. LVU samt att återkalla beslut enligt 43 § 1 st. 1 p. och 2 p. LVU

 •   7

  Socialnämndens rapport av beslut som inte verkställts inom tre månader andra kvartalet 2021

 •   8

  Övriga frågor

 •   9

  Umgängesbegränsning med stöd av 14 § andra stycket punkt 1 lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

 •   10

  Umgängesbegränsning med stöd av 14 § andra stycket, punkt 1, lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

 •   11

  Upphörande av umgängesförbud enligt 14 § lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

 •   12

  Upphörande av umgängesförbud enligt 14 § lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

 •   13

  Överflyttning av vårdnaden enligt 6 kap 8 § föräldrabalken

 •   14

  Nedläggning av faderskapsutredning

 •   15

  Nedläggning av faderskapsutredning

 •   16

  Meddelande till socialnämnden

 •   17

  Anmälan av delegationsbeslut till socialnämnden

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.