Hoppa över navigering
 •   1

  Godkännande av föredragningslistan

 •   2

  Information

 •   3

  Upphandlingspolicy för Huddinge kommun - remissvar

 •   4

  Riktlinjer för upphandling i Huddinge kommun - remissvar

 •   5

  Regional överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Stockholms län - remissvar

 •   6

  Arbetsmiljörapport för socialnämnden 2019

 •   7

  Individ- och familjeomsorgens rapport av beslut som inte verkställts inom tre månader, andra kvartalet 2019

 •   8

  Övriga frågor

 •   9

  Ansökan om entledigande av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 10 c §, första stycket, Föräldrabalken

 •   10

  Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 a § Föräldrabalken

 •   11

  Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § Föräldrabalken

 •   12

  Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8a § Föräldrabalken

 •   13

  Anmälan av delegationsbeslut till socialnämnden

 •   14

  Meddelande till socialnämnden

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.