Hoppa över navigering
 •   1

  Godkännande av föredragningslistan

 •   2

  Information

 •   3

  Förslag till reviderad delegationsordning för socialnämnden

 •   4

  Fyllnadsval av ersättare i socialutskott 3

 •   5

  Revidering av socialnämndens dokumenthanteringsplan

 •   6

  Val av arkivansvarig och arkivredogörare för socialnämndens arkiv

 •   7

  Förslag till rutin för anmälan enligt lex Maria - riktlinje för vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete och anmälan av händelser som har medfört eller har kunnat medföra allvarlig vårdskada

 •   9

  Individ- och familjeomsorgens rapport av beslut som inte verkställts inom tre månader tredje kvartalet 2018

 •   10

  Övriga frågor

 •   11

  Anmälan om behov av särskilt förordnad vårdnadshavare (6 kap. 9 § FB)

 •   12

  Ansökan om behov av särskilt förordnad vårdnadshavare (6 kap. 7 § FB)

 •   13

  Ansökan till Södertörns tingsrätt om behov av särskilt förordnad vårdnadshavare

 •   14

  Nedläggning av faderskapsutredning

 •   15

  Nedläggning av faderskapsutredning

 •   16

  Nedläggning av faderskapsutredning

 •   17

  Anmälan av delegationsbeslut

 •   18

  Meddelande till socialnämnden

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.