Hoppa över navigering
 •   1

  Godkännande av föredragningslistan

 •   2

  Information

 •   3

  Underlag inför Mål och budget 2021 för socialnämnden

 •   4

  Patientsäkerhetsberättelse - Huddinge ungdomsmottagning 2019

 •   5

  Individ- och familjeomsorgens rapport av beslut som inte verkställts inom tre månader fjärde kvartalet 2019

 •   6

  Övriga frågor

 •   7

  Meddelande till socialnämnden

 •   8

  Anmälan av delegationsbeslut till socialnämnden

 •   9

  Anmälan av ordförandebeslut. Mottagande av delegering av läkemedelshantering och enklare såromläggning från Region Stockholm

 •   10

  Föreläggande om yttrande i laglighetsprövning enligt kommunallagen. Mål nr 5800-20. Överklagat beslut angående avveckling av träfflokalen Stigen inom socialpsykiatrins utförarverksamhet

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.