Hoppa över navigering
 •   1

  Godkännande av föredragningslistan

 •   2

  Information

 •   3

  Ekonomirapport

 •   4

  Ingå partnerskap med RISE, Resarch Institute of Sweden, inom tillämpad forskning och utveckling av socialtjänsten

 •   5

  Ändring och tillägg till socialnämndens delegationsordning

 •   6

  Samråd utvecklingsplaner för Kungens kurva, Vårby, Flemingsberg och Sjödalen-Fullersta med fokus på centrala Huddinge - remissvar

 •   7

  Övriga frågor

 •   8

  Ansökan till Södertörns tingsrätt om behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 8 a § föräldrabalken

 •   9

  Ansökan till Södertörns tingsrätt om behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 8 a § föräldrabalken

 •   10

  Nedläggning av faderskapsutredning

 •   11

  Meddelande till socialnämnden

 •   12

  Anmälan av delegationsbeslut till socialnämnden

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.