Hoppa över navigering
 •   1

  Godkännande av föredragningslistan

 •   2

  Information

 •   3

  Ekonomisk rapport socialnämnden per oktober 2021

 •   4

  Förslag till fördelning av föreningsbidrag 2022

 •   5

  Fyllnadsval av ordförande, socialutskott 1

 •   6

  Fyllnadsval av ersättare, socialutskott 1

 •   7

  Fyllnadsval av ersättare, socialutskott 3

 •   8

  Storsthlm: Rekommendation Överenskommelse hälso-, sjuk- och tandvård för barn och unga utanför det egna hemmet, S/20/0008

 •   9

  Övriga frågor

 •   10

  Upphörande av umgängesbegränsning enligt 14 § lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

 •   11

  Upphörande av hemlighållande av vistelseort enligt 14 § andra stycket 2 § lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

 •   12

  Upphörande av vård enligt 21 § lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

 •   13

  Överflyttning av vårdnaden enligt 6 kap 8 § föräldrabalken

 •   14

  Överflyttning av vårdnaden enligt 6 kap 8 § föräldrabalken

 •   15

  Meddelande till socialnämnden

 •   16

  Anmälan av delegationsbeslut till socialnämnden

 •   17

  Dialog - socialnämndens verksamhetsplan 2022

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.