Hoppa över navigering
 •   1

  Godkännande av föredragningslistan

 •   2

  Information

 •   3

  Förslag till revidering av socialnämndens dokumenthanteringsplan

 •   4

  Entledigande samt förordnande av dataskyddsombud för socialnämnden

 •   5

  Agenda 2030-delegationens slutbetänkande ”Världens utmaningar – världens möjligheter”, SOU 2019:13 - remissvar

 •   6

  Förslag till föreskrifter och allmänna råd om hälsoundersökningar av barn och unga i samhällsvård, dnr. 640/2019 - remissvar

 •   7

  Storsthlms rekommendation, Personer med missbruk/beroende av spel om pengar, tilläggsöverenskommelse - Dnr S/18/0097-27

 •   8

  Utredning om enprocentregeln - remissvar

 •   9

  Granskning av kommunens systematiska brandskyddsarbete inom särskilt boende

 •   10

  Systematiska kontroller av brandskydd – en redovisning från 10 verksamheter inom socialförvaltningen

 •   11

  Patientsäkerhetsberättelse - Huddinge Ungdomsmottagning 2018

 •   12

  Individ- och familjeomsorgens rapport av beslut som inte verkställts inom tre månader första kvartalet 2019

 •   13

  Övriga frågor

 •   14

  Förslag till upphandlingsstrategi – öppenvård för barn och unga

 •   15

  Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 a § föräldrabalken

 •   16

  Meddelande till socialnämnden

 •   17

  Anmälan av delegationsbeslut till socialnämnden

 •   18

  Val av ledamöter till socialnämndens referensgrupp för tematiska strategier

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.