Hoppa över navigering
 •   1

  Godkännande av föredragningslistan

 •   2

  Information

 •   3

  Kompletterande beslutanderätt - förordnande att fatta beslut enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

 •   4

  Förslag gällande tillägg i socialnämndens delegationsordning, lista D

 •   5

  Ansökan om att utföra familjerådgivning – AB Parrådgivarna Sverige

 •   6

  Fyllnadsval av ersättare i socialnämndens arbetsutskott

 •   7

  Gratis mensskydd för Huddinges unga - svar på motion väckt av Niklas Bougt (V)

 •   8

  Övriga frågor

 •   9

  Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § Föräldrabalken

 •   10

  Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § Föräldrabalken

 •   11

  Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § Föräldrabalken

 •   12

  Meddelande till socialnämnden

 •   13

  Anmälan av delegationsbeslut till socialnämnden

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.