Hoppa över navigering
 •   1

  Godkännande av föredragningslistan

 •   2

  Information

 •   3

  Kompletterande beslutanderätt – förordnande att fatta beslut enligt 31d § lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

 •   4

  Kompletterande beslutanderätt – förordnande att fatta beslut enligt 43 § 1 st. 2 p. lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

 •   5

  Ändringar och tillägg till socialnämndens delegationsordning, lista A och D

 •   6

  Granskning av kommunens arbete med att nå låg sjukfrånvaro - yttrande över revisionsrapport

 •   7

  Granskning av kommunens samverkan med civilsamhället - yttrande över revisionsrapport

 •   8

  Granskning av intern kontroll - yttrande över revisionsrapport

 •   9

  Granskning av kommunens arbete med effektiviseringar - yttrande över revisionsrapport

 •   10

  Storsthlms rekommendation, ny överenskommelse om ungdomsmottagningar – remissvar

 •   11

  Arbetsmiljörapport för socialnämnden 2020

 •   12

  Socialnämndens rapport av beslut som inte verkställts inom tre månader andra kvartalet 2020

 •   13

  Rapport om missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande, lex Sarah

 •   14

  Rapport om missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande, lex Sarah

 •   15

  Rapport om missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande, lex Sarah

 •   16

  Övriga frågor

 •   17

  Överflyttning av vårdnaden enligt 6 kap 8 § föräldrabalken

 •   18

  Överflyttning av vårdnaden enligt 6 kap 8 § föräldrabalken

 •   19

  Ansökan till Södertörns tingsrätt om behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap § 8 a föräldrabalken

 •   20

  Ansökan till Södertörns tingsrätt om behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap § 8 a föräldrabalken

 •   21

  Upphörande av umgängesbegränsning enligt 14 § lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

 •   22

  Upphörande av hemlighållande av vistelseort enligt 14 § andra stycket 2 lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

 •   23

  Upphörande av vård enligt 21 § lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

 •   24

  Nedläggning av faderskapsutredning

 •   25

  Meddelande till socialnämnden

 •   26

  Anmälan av delegationsbeslut socialnämnden

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.