Hoppa över navigering
 •   1

  Godkännande av föredragningslistan

 •   2

  Information

 •   3

  Anmälan av ordförandebeslut - Entledigande samt förordnande av dataskyddsombud för socialnämnden

 •   4

  Anpassning av högsta omsorgsavgift för personer med funktionsnedsättning, förbehållsbelopp/minimibelopp samt avgifter för personer med funktionsnedsättning (HKF 7310) från och med den 1 februari 2021

 •   5

  Revidering av riktlinjer för arbetet med barn och unga

 •   6

  Revidering av riktlinjer för arbetet med vuxna med beroendeproblematik

 •   7

  Uppföljning av redovisning av bisysslor 2020

 •   8

  Övriga frågor

 •   9

  Umgängesbegränsning med stöd av 14 § andra stycket, punkt 1, lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

 •   10

  Umgängesbegränsning med stöd av 14 § andra stycket, punkt 1, lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

 •   11

  Ansökan till Södertörns tingsrätt om behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap § 8 a föräldrabalken

 •   12

  Ansökan till Södertörns tingsrätt om behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap § 8 a föräldrabalken

 •   13

  Nedläggning av faderskapsutredning

 •   14

  Nedläggning av faderskapsutredning

 •   15

  Nedläggning av faderskapsutredning

 •   16

  Nedläggning av faderskapsutredning

 •   17

  Meddelande till socialnämnden

 •   18

  Anmälan av delegationsbeslut till socialnämnden

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.