Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop och val av justerare

 •   2

  Godkännande av dagordningen

 •   3

  Anmälan av jäv

 •   4

  Information

 •   5

  Socialnämndens yttrande över inriktningsärende 2024-2026

 •   6

  Svar på motion - Erbjud fler sociala lägenheter i kommunen! av Nujin Alacabek (V), Niklas Bougt (V), Malin Ahlgren (V), Robert Forsman (V), Britt Björneke (V) och Auburn Daniels (V)

 •   7

  Svar på motion - Utred förutsättningarna för kolloverksamhet för juniorer och seniorer av Bo Källström (L)

 •   8

  Arbetsmiljörapport för socialnämnden 2023

 •   9

  Övriga frågor

 •   10

  Ansökan om Bostad först enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen

 •   11

  Ansökan om försökslägenhet enligt 4 kap 2 § socialtjänstlagen

 •   12

  Nedläggning av faderskapsutredning

 •   13

  Meddelande till socialnämnden

 •   14

  Anmälan av delegationsbeslut till socialnämnden

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.