Hoppa över navigering
 •   1

  Godkännande av föredragningslistan

 •   2

  Information

 •   3

  Information om socialförvaltningens arbetsplan 2021

 •   4

  Verksamhetsberättelse 2020 för socialnämnden

 •   5

  Redovisning av verksamhet med personligt ombud under 2020 samt ansökan om statsbidrag för personligt ombud verksamhetsåret 2021

 •   6

  Stockholms ungdomsmottagningar – ny överenskommelse mellan Region Stockholm, Storsthlm och kommuner i Stockholms län.

 •   7

  Remiss: DS 2020:27 Efterlevandestöd för barn som får vård eller boende bekostat av det allmänna - Dnr S2020/09173

 •   8

  Plan för digitalisering, socialförvaltningen 2021

 •   9

  Individ- och familjeomsorgens rapport av beslut som inte verkställts inom tre månader fjärde kvartalet 2020

 •   10

  Förslag till nya riktlinjer för arbetet med barn och unga

 •   11

  Förslag till nya riktlinjer för arbetet med vuxna med beroendeproblematik

 •   12

  Övriga frågor

 •   13

  Meddelande till socialnämnden

 •   14

  Anmälan av delegationsbeslut till socialnämnden

 •   15

  Ansökan till Södertörns tingsrätt om behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap § 8 a föräldrabalken

 •   16

  Anmälan av ordförandebeslut. Entledigande samt förordnande av dataskyddsombud för socialnämnden

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.