Hoppa över navigering
 •   1

  Godkännande av föredragningslistan

 •   2

  Information

 •   3

  Anmälan av ordförandebeslut. Krav på vaccination mot covid-19 vid nyrekrytering för omsorgsnära arbete inom vård och omsorg

 •   4

  Anmälan av ordförandebeslut. Anpassning av förbehållsbelopp/minimibelopp för äldre (HKF 7520) utifrån ändrat prisbasbelopp från och med 1 februari 2022

 •   5

  Anmälan av ordförandebeslut. Anpassning av förbehållsbelopp/minimibelopp för funktionshindrade (HKF 7520) utifrån ändrat prisbasbelopp från och med 1 februari 2022

 •   6

  Verksamhetsberättelse 2021 för vård- och omsorgsnämnden

 •   7

  Kvalitetsberättelse 2021 för äldre inom nämndens verksamheter

 •   8

  Kvalitetsberättelse 2021 för personer med funktionshinder inom nämndens verksamheter

 •   9

  Riktlinjer för vård-och omsorgsnämndens kvalitetsarbete

 •   10

  Förslag på ändring av HKF 7700, Regler för kvalitetspris inom vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde

 •   11

  Storsthlm: Rekommendation om överenskommelse länsövergripande samverkan kring hälsa, vård och omsorg, remissvar

 •   12

  Samråd om reviderad översiktsplan för Huddinge kommun, remissvar

 •   13

  Övriga frågor

 •   14

  Meddelande till vård- och omsorgsnämnden

 •   15

  Anmälan av delegationsbeslut till vård- och omsorgsnämnden

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.