Hoppa över navigering
 •   1

  Godkännande av föredragningslistan

 •   2

  Information

 •   3

  Ekonomisk rapport

 •   4

  Översyn av vård- och omsorgsnämndens delegationsordning

 •   5

  Förslag till revidering av vård- och omsorgsnämndens dokumenthanteringsplan

 •   6

  Ansökan om att utföra hemtjänst – Danimo hemtjänst

 •   7

  Ansökan om att utföra hemtjänst – Nyckeln hemtjänst AB

 •   8

  Ansökan om att utföra hemtjänst – Omsorgsfamiljen H.E.M Vård & Omsorg AB

 •   9

  Ansökan om att utföra hemtjänst - A-teamet Sjuksköterske Omsorg i Stockholm AB

 •   10

  Ansökan om att utföra boendestöd – A-teamet Sjuksköterske Omsorg i Stockholm AB

 •   11

  Utredning, organisering av bostadsanpassning för funktionshindrade i Huddinge kommun

 •   12

  Samråd för upphävande av detaljplaner i Vårby, i kommundel Vårby, Huddinge kommun - remissvar

 •   13

  Vård- och omsorgsnämndens rapport till kommunfullmäktige angående icke verkställda beslut den 31 mars 2020

 •   14

  Anmälan av verksamhetschef för den hälso- och sjukvård som bedrivs inom äldreomsorgens särskilda boenden och dagverksamhet, samt verksamheter inom LSS och socialpsykiatri

 •   15

  Möjlighet till stängning av dagliga verksamheter för personer med funktionsnedsättning

 •   16

  Övriga frågor

 •   17

  Meddelande till vård- och omsorgsnämnden

 •   18

  Anmälan av delegationsbeslut till vård- och omsorgsnämnden

 •   19

  Anmälan av ordförandebeslut - Hävning av avtal inom kundvalen hemtjänst och boendestöd, AB Jessys Assistans

 •   20

  Drift av att det särskilda boendet Bildhuggaren

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.