Hoppa över navigering
 •   1

  Godkännande av föredragningslistan

 •   2

  Information

 •   3

  Delårsrapport per 31 augusti 2020 för vård- och omsorgsnämnden

 •   4

  Fastställande av förfrågningsunderlag – kundval för permanenta platser i särskilt boende för äldre

 •   5

  Förslag till sammanträdesordning vård- och omsorgsnämnden 2021

 •   6

  Ansökan om att utföra hemtjänst – Axiva Hemtjänst AB

 •   7

  Ansökan om att utföra hemtjänst – Allegio Omsorg AB

 •   8

  Ansökan om att utföra boendestöd - Allegio Omsorg AB

 •   9

  Ansökan om att utföra ledsagar- och avlösarservice – God Omsorg i Solna AB

 •   10

  SOU 2018:88 - Översyn av insatser enligt LSS, dnr S2019/00088/SOF - remissvar

 •   11

  Belopp för vård av utskrivningsklara patienter för år 2021, dnr 4.1-27088/2020 - remissvar

 •   12

  Detaljplan för kv Fabriken och Förrådet i Storängen - remissvar

 •   13

  Vård- och omsorgsnämndens rapport till kommunfullmäktige angående icke verkställda beslut den 30 juni 2020

 •   14

  Rapport om missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande, lex Sarah

 •   15

  Rapport om missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande, lex Sarah

 •   16

  Övriga frågor

 •   17

  Rapport om missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande, lex Sarah

 •   18

  Rapport om missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande, lex Sarah

 •   19

  Meddelande till vård- och omsorgsnämnden

 •   20

  Anmälan av delegationsbeslut till vård- och omsorgsnämnden

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.