Hoppa över navigering
 •   1

  Godkännande av föredragningslistan

 •   2

  Information

 •   3

  Underlag inför Mål och budget 2021 för vård- och omsorgsnämnden

 •   4

  Utredning, socialpsykiatri i Huddinge kommun

 •   5

  Patientsäkerhetsberättelse 2019 för vård- och omsorgsnämnden

 •   6

  Vård- och omsorgsnämndens rapport till kommunfullmäktige angående icke verkställda beslut den 31 januari 2020

 •   7

  Rapport om missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande, dnr 3.1.2-42826/2019

 •   8

  Rapport om missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande, dnr 3.1.2-01585/2020

 •   9

  Övriga frågor

 •   10

  Meddelande till vård- och omsorgsnämnden

 •   11

  Anmälan av delegationsbeslut till vård- och omsorgsnämnden

 •   12

  Anmälan av ordförandebeslut. Stängning av dagverksamhet, växelvård och seniorträffar för att minska spridningen av coronaviruset

 •   13

  Anmälan av ordförandebeslut. Mottagande av delegering av läkemedelshantering och enklare såromläggning från Region Stockholm

 •   14

  Möjlighet till stängning av dagliga verksamheter för person med funktionsnedsättning

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.