Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop och val av justerare

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan

 •   3

  Anmälan av jäv

 •   4

  Information

 •   5

  Vård- och omsorgsnämndens yttrande över inriktningsärende 2024-2026

 •   6

  Kundval enligt lag om valfrihetssystem (LOV) på Björnkulla äldreboende, finska avdelningar

 •   7

  Förändring av insatsen hemvårdsbidrag

 •   8

  Svar på motion - Inför öppen bokföring med privata välfärdsutövare enligt LOV av Nujin Alacabek (V), Niklas Bougt (V), Malin Ahlgren (V), Robert Forsman (V), Britt Björneke (V) och Auburn Daniels (V)

 •   9

  Svar på motion - Erbjud fler sociala lägenheter i kommunen! av Nujin Alacabek (V), Niklas Bougt (V), Malin Ahlgren (V), Robert Forsman (V), Britt Björneke (V) och Auburn Daniels (V)

 •   10

  Svar på motion - Utred förutsättningarna för kolloverksamhet för juniorer och seniorer av Bo Källström (L)

 •   11

  Svar på motion - Öka graden av närproducerat kött i Huddinge av Martin Nigals (SD) och Sven Pernils (SD)

 •   12

  Arbetsmiljörapport för vård- och omsorgsnämnden 2023

 •   13

  Vård- och omsorgsnämndens rapport till kommunfullmäktige angående ej verkställda beslut första kvartalet 2023

 •   14

  Övriga frågor

 •   15

  Anmälan om ett allvarligt missförhållande enligt lex Sarah

 •   16

  Meddelande till vård- och omsorgsnämnden

 •   17

  Anmälan av delegationsbeslut till vård- och omsorgsnämnden

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.