Hoppa över navigering
 •   1

  Godkännande av föredragningslistan

 •   2

  Information

 •   3

  Vård- och omsorgsnämndens yttrande till inriktningsärende 2022-2024

 •   4

  Förslag till avgifter vid daglig verksamhet enligt LSS för hunddagis 2021

 •   5

  Ersättning för parboende inom särskilt boende 2021

 •   6

  Avbryt avvecklingen av den kommunala hemtjänsten - svar på motion väckt av Sara Heelge Vikmång (S), Nujin Alacabek (V) och Anders Lönroth (MP)

 •   7

  Granskningsrapport. Granskning av delaktighet inom LSS-verksamheten, remissvar

 •   8

  God och nära vård - Rätt stöd till psykisk hälsa, SOU 2021:6, remissvar

 •   9

  Ombuds tillgång till vård- och omsorgsuppgifter och förenklad behörighetskontroll inom vården, SOU 2021:39, remissvar

 •   10

  Vård- och omsorgsnämndens rapport till kommunfullmäktige angående icke verkställda beslut första kvartalet 2021

 •   11

  Arbetsmiljörapport för vård- och omsorgsnämnden 2021

 •   12

  Övriga frågor

 •   13

  Lex Sarah - Funktionshinderområdet

 •   14

  Meddelande till vård- och omsorgsnämnden

 •   15

  Anmälan av delegationsbeslut till vård- och omsorgsnämnden

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.