Hoppa över navigering
 •   1

  Godkännande av föredragningslistan

 •   2

  Information

 •   3

  Förslag till tematiska strategier för vård- och omsorgsnämnden

 •   4

  Anpassning av högsta omsorgsavgift för personer med funktionsnedsättning, förbehållsbelopp/minimibelopp samt avgifter för personer med funktionsnedsättning (HKF 7310) från och med den 1 februari 2020

 •   5

  Anpassning av högsta äldreomsorgsavgift, förbehållsbelopp/minimibelopp samt anpassning av äldreomsorgsavgifter (HKF 7520) utifrån ändrat prisbasbelopp från och med 1 februari 2020

 •   6

  Beräkning av nivåer i hemvårdsbidraget 2020

 •   7

  Förslag till ny sammanträdesordning vård- och omsorgsnämnden 2020

 •   8

  Ansökan om att utföra boendestöd – Funkisgruppen AB

 •   9

  Ansökan om att utföra ledsagar- och avlösarservice – Funkisgruppen AB

 •   10

  Ansökan om att utföra daglig verksamhet – Funkisgruppen AB

 •   11

  Ansökan om att utföra daglig verksamhet – Stiftelsen Årsta gård

 •   12

  Ansökan om att utföra hemtjänst – Olivia Hemomsorg AB

 •   13

  Individanpassade måltider för att förhindra undernäring i Huddinges äldreomsorg - svar på motion väckt av Sara Heelge Vikmång (S) och Margareta Vikgren (S)

 •   14

  Åtgärder för att främja äldres och funktionsnedsattas hälsa i syfte att öka livskvaliteten för de enskilda och samtidigt fördröja de vårdinsatser som kostar kommunen mest - svar på motion väckt av Barbro Lind (MP), Anders Lönroth (MP) och Carina Sundström

 •   15

  Övriga frågor

 •   16

  Rapport om missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande, lex Sarah

 •   17

  Meddelande till vård- och omsorgsnämnden

 •   18

  Anmälan av delegationsbeslut till vård- och omsorgsnämnden

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.