Hoppa över navigering
 •   1

  Godkännande av föredragningslistan

 •   2

  Information

 •   3

  Information om socialförvaltningens arbetsplan 2021

 •   4

  Verksamhetsberättelse 2020 för vård- och omsorgsnämnden

 •   5

  Finskspråkig äldreomsorg - svar på Huddingeförslag

 •   6

  Remiss: DS 2020:27 Efterlevandestöd för barn som får vård eller boende bekostat av det allmänna - Dnr S2020/09173

 •   7

  Rekommendation, överenskommelse kostnadsansvar hjälpmedel och medicintekniska produkter (Dnr S/18/0098) - svar på remiss

 •   8

  Plan för digitalisering, socialförvaltningen 2021

 •   9

  Övriga frågor

 •   10

  Meddelande till vård- och omsorgsnämnden

 •   11

  Anmälan av delegationsbeslut till vård- och omsorgsnämnden

 •   12

  Anmälan av ordförandebeslut. Entledigande samt förordnande av dataskyddsombud för vård- och omsorgsnämnden

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.