Hoppa över navigering
 •   1

  Godkännande av föredragningslistan

 •   2

  Information

 •   3

  Ekonomirapport

 •   4

  Ingå partnerskap med RISE, Resarch Institute of Sweden, inom tillämpad forskning och utveckling av socialtjänsten

 •   5

  Principer för hantering av kö till särskilda boenden för äldre

 •   6

  Principer för försäljning av platser till annan kommun

 •   7

  Ändring och tillägg till vård- och omsorgsnämndens delegationsordning

 •   8

  Remiss av betänkandet Informationsöverföring inom vård och omsorg (SOU 2021:4) - remissvar

 •   9

  Storsthlms rekommendation, överenskommelse om samverkan vid uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård, remissvar

 •   10

  Vård- och omsorgsnämndens rapport till kommunfullmäktige angående icke verkställda beslut fjärde kvartalet 2020

 •   11

  Patientsäkerhetsberättelse 2020 för vård och omsorgsnämnden

 •   12

  Övriga frågor

 •   13

  Meddelande till vård- och omsorgsnämnden

 •   14

  Anmälan av delegationsbeslut till vård- och omsorgsnämnden

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.