Hoppa över navigering
 •   1

  Godkännande av föredragningslistan

 •   2

  Information

 •   3

  Anmälan av ordförandebeslut - Beslut om tillfällig stängning av Stuvsta och Solfagra dagliga verksamheter för personer med funktionsnedsättning

 •   4

  Anmälan av ordförandebeslut - Entledigande samt förordnande av dataskyddsombud för vård- och omsorgsnämnden

 •   5

  Anmälan av ordförandebeslut - Hävning av avtal inom kundvalen hemtjänst, boendestöd samt ledsagning och avlösarservice enligt LSS - ADA hemtjänst & personlig assistans

 •   6

  Anpassning av högsta äldreomsorgsavgift, förbehållsbelopp/minimibelopp samt anpassning av äldreomsorgsavgifter (HKF 7520) utifrån ändrat prisbasbelopp från och med 1 februari 2021

 •   7

  Anpassning av högsta omsorgsavgift för personer med funktionsnedsättning, förbehållsbelopp/minimibelopp samt avgifter för personer med funktionsnedsättning (HKF 7310) från och med den 1 februari 2021

 •   8

  Beräkning av nivåer i hemvårdsbidraget 2021

 •   9

  Fyllnadsval av ledamot i vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

 •   10

  Möjlighet till stängning av dagliga verksamheter för personer med funktionsnedsättning

 •   11

  Granskning av äldreomsorgen - yttrande över revisionsrapport

 •   12

  Detaljplan för Nytorp 4:7, LSS-boende, standardförfarande - remissvar

 •   13

  Uppföljning av redovisning av bisysslor 2020

 •   14

  Vård- och omsorgsnämndens rapport till kommunfullmäktige angående icke verkställda beslut tredje kvartal 2020

 •   15

  Övriga frågor

 •   16

  Rapport om missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande, lex Sarah

 •   17

  Meddelande till vård- och omsorgsnämnden

 •   18

  Anmälan av delegationsbeslut till vård- och omsorgsnämnden

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.