Hoppa över navigering
 •   1

  Godkännande av föredragningslistan

 •   2

  Information

 •   3

  Ekonomisk rapport vård- och omsorgsnämnden - januari till oktober 2020

 •   4

  Behåll syn- och hörselkonsulenten i Huddinge - svar på Huddingeförslag

 •   5

  Förslag till fördelning av föreningsbidrag 2021

 •   6

  Ansökan om föreningsbidrag 2021 - Strokeföreningen Södertörn

 •   7

  Ansökan om att utföra hemtjänst – A-teamet Sjuksköterske Omsorg i Stockholm AB

 •   8

  Ansökan om att utföra boendestöd - A-teamet Sjuksköterske Omsorg i Stockholm AB

 •   9

  Genomför äldreomsorgslyftet i Huddinge kommun - svar på motion väckt av Sara Heelge Vikmång (S) och Margareta Vikgren (S)

 •   10

  Återuppta kommunaliseringen av hemsjukvården - svar på motion väckt av Sara Heelge Vikmång (S) och Margareta Vikgren (S)

 •   11

  Digitalisering utan digitalt utanförskap - svar på motion väckt av Niklas Bougt (V)

 •   12

  Redovisning av bisysslor 2020

 •   13

  Övriga frågor

 •   14

  Anmälan av meddelande till vård- och omsorgsnämnden

 •   15

  Anmälan av delegationsbeslut till vård- och omsorgsnämnden

 •   16

  Dialog - Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsplan 2021

 •   17

  Meddelande om extra sammanträde

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.