Hoppa över navigering
 •   1

  Godkännande av föredragningslistan

 •   2

  Information

 •   3

  Ersättning för verksamhet i egen regi och verksamhet enligt LOV med mera 2023

 •   4

  Förslag till avgifter vid daglig verksamhet enligt LSS för hunddagis 2023

 •   5

  Anpassning av högsta äldreomsorgsavgift, förbehållsbelopp/minimibelopp samt anpassning av äldreomsorgsavgifter (HKF 7520) från och med den 1 februari 2023

 •   6

  Anpassning av högsta omsorgsavgift för personer med funktionsnedsättning, förbehållsbelopp/minimibelopp samt avgifter för personer med funktionsnedsättning (HKF 7310) från och med den 1 februari 2023

 •   7

  Beräkning av nivåer i hemvårdsbidraget 2023

 •   8

  Vård- och omsorgsnämndens rapport till kommunfullmäktige angående ej verkställda beslut tredje kvartalet 2022

 •   9

  Övriga frågor

 •   10

  Meddelande till vård- och omsorgsnämnden

 •   11

  Anmälan av delegationsbeslut till vård- och omsorgsnämnden

 •   12

  Mötets avslutande

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.