Hoppa över navigering
 •   1

  Godkännande av föredragningslistan

 •   2

  Information

 •   3

  Anmälan av ordförandebeslut - Undantag från förbud mot besök i särskilda boendeformer för äldre för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19

 •   4

  Anmälan av ordförandebeslut - Öppnande av växelvård och dagverksamhet i egen regi

 •   5

  Avveckling av Sjölidens och Stuvstagårdens äldreboenden

 •   6

  Avveckling av stiftelser

 •   7

  Förslag till upphandlingsstrategi – Ramavtal för korttidsplatser och profilboenden för personer över 65 år upphandlas enligt lagen om offentlig upphandling (LOU)

 •   8

  Förslag till upphandlingsstrategi – Permanenta platser i särskilt boende för personer över 65 år upphandlas enligt lag om valfrihetssystem (LOV)

 •   9

  Remiss av SOU 2020:19 God och nära vård. En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem - svar på remiss

 •   10

  Granskning av kommunens arbete med att nå låg sjukfrånvaro - yttrande över revisionsrapport

 •   11

  Granskning av kommunens samverkan med civilsamhället - yttrande över revisionsrapport

 •   12

  Revisionsrapport: Granskning av intern kontroll - yttrande över revisionsrapport

 •   13

  Granskning av kommunens arbete med effektiviseringar - yttrande över revisionsrapport

 •   14

  Arbetsmiljörapport för vård- och omsorgsnämnden 2020

 •   15

  Meddelande till vård- och omsorgsnämnden

 •   16

  Anmälan av delegationsbeslut till vård- och omsorgsnämnden

 •   17

  Övriga frågor

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.