Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av dagordning

 •   3

  Anmälan av jäv

 •   4

  BLÄCKFISKEN 11 - Ansökan om bygglov för nybyggnad av hotell och uthus samt rivning av befintliga byggnader

 •   5

  KUNGEN 3 - Ansökan om bygglov för fasadändring av flerbostadshus

 •   6

  GLÖMSTA 4:1 - Ansökan om bygglov för byggbod, murar samt upplag

 •   7

  ENBACKEN 12 - Ansökan om bygglov för nybyggnad av fyra tvåbostadshus, fyra komplementbyggnader, murar samt åtta parkeringsplatser

 •   8

  REGULATORN 3 - Ansökan om bygglov för ändrad användning av del av kontors- och industribyggnad till restaurangverksamhet, fasadändring sam rivningslov för rivning av del av kontors- och industribyggnad

 •   9

  Förvaltningschefens information

 •   10

  Övriga frågor

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.