Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av dagordning

 •   3

  Anmälan om jäv

 •   4

  Information om uppföljning av Hållbart Huddinge 2030 - hållbarhetsrapport 2020

 •   5

  Månadsrapport för bygglovs- och tillsynsnämnden september 2020

 •   7

  Ansökan om tillstånd att sälja tobaksvaror från Snättringe Kiosk AB

 •   8

  ORLÅNGSJÖ 2:7 - Beslut att avsluta ärende avseende klagomål på krossverksamhet från vidare handläggning

 •   9

  Föreläggande att vid vite avlägsna massor och lägga igen diken

 •   10

  ALMGÅRDEN 2 - Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus samt marklov för ändrad marknivå och trädfällning

 •   11

  SPINNROCKEN 18 - Bygglov för nybyggnad av enbostadshus

 •   12

  GLÖMSTA 2:51 - Bygglov för nybyggnad av enbostadshus

 •   13

  SATURNUS 6 - Bygglov för om- och tillbyggnad av enbostadshus

 •   14

  GENERATORN 7 - Bygglov med startbesked för fasadändring av flerbostadshus

 •   15

  ALTARTORPET 22, ALTARTORPET 23 - Bygglov, alternativt tidsbegränsat bygglov för ombyggnad, ändrad användning samt fasadändring

 •   16

  TRÄDGÅRDEN 8 - Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus genom inglasning av uteplats

 •   17

  BLÅBÄRSRISET 1 - Bygglov för om- och tillbyggnad, inglasning balkonger

 •   18

  CIRKELSÅGEN 3 - Bygglov för nybyggnad av padelhall samt stödmur

 •   19

  PARADISBACKEN 31 - Bygglov för ändrad användning av lokal till veterinärklinik

 •   20

  STIGMANNEN 18 - Bygglov för nybyggnad av mur samt marklov för ändrad marknivå

 •   21

  HÖGMORA 3:77 - Marklov för ändrad marknivå

 •   22

  BETONGBLANDAREN 1 - Byggsanktionsavgift

 •   23

  BLÅSPIPAN 6 - Byggsanktionsavgift

 •   24

  BLÅSPIPAN 7 - Byggsanktionsavgift

 •   25

  BLÅSPIPAN 8 - Byggsanktionsavgift

 •   26

  BLÅSPIPAN 9 - Byggsanktionsavgift

 •   27

  MUSIKALEN 18 - Rättelseföreläggande med vite

 •   28

  MUSIKALEN 46 - Rättelseföreläggande med vite

 •   29

  MUSIKALEN 93 - Rättelseföreläggande med vite

 •   30

  SOPRANEN 71 - Rättelseföreläggande med vite

 •   31

  SOPRANEN 84 - Rättelseföreläggande med vite

 •   32

  CITTRAN 15 - Anmälan om olovlig byggnation

 •   33

  Delgivningar till bygglovs- och tillsynsnämnden september 2020

 •   35

  Information från förvaltningschefen

 •   36

  Övrigt

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.