Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av dagordning

 •   3

  Anmälan av jäv

 •   4

  SJÖMÄRKET 13 - Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus

 •   5

  SJÖMÄRKET 15 - Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus

 •   6

  BAROMETERN 21 - Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt uppförande av komplementbyggnad

 •   7

  GLADÖ 1:4 - Bygglov för nybyggnad av stallbyggnad, uppförande av murar, skylt och parkeringsplatser

 •   8

  AGENTEN 30 - Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och uppförande av murar samt marklov för ändrade marknivåer och rivningslov för befintligt hus.

 •   9

  LÖVSÅNGAREN 3 - Ansökan om bygglov för nybyggnad av förrådsbod

 •   10

  KVADRATEN 3 - Ansökan om bygglov för nybyggnad av skylt, affischtavla

 •   11

  SOTHÖNAN 8 - Ansökan om bygglov för tillbyggnad och fasadändring på huvudbyggnad och nybyggnad av komplementbyggnad

 •   12

  SPELAREN 10 - Bygglov för fasadändring på parhus

 •   13

  ROMANSEN 172 - Ansökan om bygglov för fasadändring av enbostadshus

 •   14

  KONSULENTEN 22 - Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus

 •   15

  RÅDSTUGAN 1 - Ansökan om bygglov för fasadändring flerbostadshus

 •   16

  KLINGAN 6 - Ansökan om bygglov för ändrad användning av industribyggnad, ytor tas i anspråk för idrottsändamål

 •   17

  BRAXEN 29 - Ansökan om bygglov för uppförande av bullerplank

 •   18

  LJUNGBLOMMAN 17 - Ansökan om bygglov för uppsättning av skylt

 •   19

  SEGMENTET 2 - Ansökan om bygglov för uppsättning av skylt

 •   20

  Uppgift utelämnas - Ansökan om bygglov för uppställning av teknisk anläggning samt uppförande av mur och stängsel.

 •   21

  Förvaltningschefens information

 •   22

  Övrigt

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.