Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av dagordning

 •   3

  Anmälan om jäv

 •   5

  Bonden 1 - Bygglov för inredning av ytterligare bostad och fasadändring, flerbostadshus

 •   6

  Brickan 5 - Bygglov för inredning av ytterligare bostad i flerbostadshus

 •   7

  Cirkelsågen 3 - Bygglov för nybyggnad av padelhall samt stödmur

 •   8

  Klockarbacken 8 - Bygglov för fasadändring

 •   9

  Lissma 4:133 - Bygglov för nybyggnad enbostadshus

 •   10

  Lissma 4:389 - Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad

 •   11

  Paradisbacken 31 - Bygglov för ändrad användning av lokal till veterinärklinik

 •   12

  Prinsessan 2 - Bygglov för fasadändring av flerbostadshus

 •   13

  Takstegen 3 - Bygglov för tillbyggnad och fasadändring på flerbostadshus

 •   14

  Vårdkasen 1:49 - Tidsbegränsat bygglov för komplementbyggnad

 •   15

  Ågesta 1:4 - Bygglov för nybyggnad av enbostadshus med en byggnads- och bruttoarea om 111,3 kvm

 •   16

  Ångmaskinen 4 - Bygglov för ändrad användning till hotell och anläggande av parkering

 •   17

  Förvaltningsdirektörens information

 •   18

  Övrigt

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.