Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av dagordning

 •   3

  Anmälan av jäv

 •   4

  Information om lämnade synpunkter gällande förslag om ny lagstiftning kring seriebyggda hus

 •   5

  Information om samverkan med socialförvaltningen utifrån slutsatser i rapporten om bostadsanpassningens organisering

 •   6

  Information om resultat av årets NKI-undersökning för bygglovs- och miljötillsynsverksamhet

 •   7

  Information om kartläggning av verksamheter som säljer vattenpipa för rökning på stället i Huddinge kommun

 •   8

  Information om metadataportalen, ett stöd och verktyg vid lansering av öppna data

 •   9

  Information om nuläge SGD - Södertörns geodatasamverkan

 •   10

  Revidering av delegationsordning för bygglovs- och tillsynsnämnden

 •   11

  Delårsrapport per 31 mars 2021 för bygglovs- och tillsynsnämnden

 •   12

  Hemställan från SRV angående förslag till Avfallsplan 2021-2030 samt föreskrifter – svar på remiss

 •   14

  SJÖÄNGEN 2:2 - Ansökan om tillstånd inom Drevvikens naturreservat för befintlig bastubyggnad

 •   15

  BILDHUGGAREN 1 - Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus

 •   16

  SPARVHÖKEN 1 - Bygglov för om- och tillbyggnad av enbostadshus

 •   17

  RÄVSKINNET 6 - Bygglov för nybyggnad av enbostadshus, komplementbyggnad och murar samt rivningslov för komplementbyggnad och marklov för ändrad marknivå

 •   18

  SPARVEN 13 - Bygglov för fasadändring av enbostadshus och garage genom uppsättning av solpaneler

 •   19

  MÄSSAN 51 - Avslag på bygglov för tillbyggnad, inglasning av uteplats på radhus

 •   20

  GÄRDET 8 - Tidsbegränsat bygglov för uppförande av skärmtak och två lagertält

 •   21

  BETONGBLANDAREN 2 - Bygglov för nybyggnad av förråd

 •   22

  DIAMETERN 2 - Tidsbegränsat bygglov för att anlägga padelbanor

 •   23

  HÖGMORA 3:99 - Bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus

 •   24

  HÖGMORA 3:114 - Bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus

 •   25

  HÖGMORA 3:115 - Bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus

 •   26

  HÖGMORA 4:45 - Bygglov uppförande av två stödmurar i efterhand

 •   27

  KRÅKVIK 2:18 - Tidsbegränsat bygglov med säsongskaraktär för uppställning av kiosk

 •   28

  GLÄNTAN 1 - Bygglov för uppsättning av fasadskylt

 •   29

  ASTEORIDEN 1 - Bygglov för tillbyggnad av industri- och verkstadsbyggnad, nybyggnad av komplementbyggnad samt rivningslov för elcentral

 •   30

  HÖGMORA 3:75 - Anmälan om olovlig komplementbyggnad

 •   31

  HÖGMORA 3:85 - Anmälan om olovlig komplementbyggnad

 •   32

  HÖGMORA 3:86 - Anmälan om olovlig komplementbyggnad

 •   33

  BUNTMAKAREN 30 - Byggsanktionsavgift och vite

 •   34

  KIRURGEN 8 - Anmälan om brister på hiss

 •   35

  FÅGELSNARAN 8 - Byggsanktionsavgift för trädfällning

 •   37

  Delegationsbeslut till bygglovs- och tillsynsnämndens möte den 4 maj 2021

 •   38

  Förvaltningschefens information

 •   39

  Övrigt

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.