Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av dagordning

 •   3

  Information av Daniel Lindgren, utvecklingsledare, om robotisering

 •   4

  Månadsrapport BTN oktober 2019

 •   5

  Planprogram för Flemingsbergsdalen

 •   7

  Översyn av bygglovs-, kart och mättaxa

 •   8

  Indexjustering av taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, HKF 4210

 •   9

  Tillsynsplan för alkohol- och tobakstillsyn 2020

 •   10

  Tillsynsplan och behovsutredning för miljöskydds-, hälsoskydds- och avloppstillsyn 2020

 •   11

  Kontrollplan för livsmedelskontroll 2020

 •   12

  Överlåtelse av tillsynsbefogenheter enligt miljöbalken

 •   13

  Härdgropen 7 Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus

 •   14

  Högmora 3.37 Bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus

 •   15

  Skogsäng 1:29 Bygglov för nybyggnad av teknikbod för mobiltelefoni och masttorn

 •   16

  Stuvsta Gård 1:1 Tidsbegränsat bygglov för uppställning av matvagn

 •   17

  Alten 49 Bygglov i efterhand för uppsättning av solceller

 •   18

  Dragspelet 26 Byggsanktionsavgift samt bygglov för uppförande av mur

 •   19

  Glömsta 1:220 Olovlig åtgärd, anmälan om rivning av terrass, uppförande av tillbyggnad och markarbeten

 •   20

  Medicinaren 19 Åtgärdsföreläggande, obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

 •   21

  Viltfällan 18 Anmälan om olovlig trädfällning, byggsanktionsavgift

 •   22

  Förvaltningsdirektörens information

 •   23

  Delgivningar, Bygglovs- och tillsynsnämnden november 2019

 •   24

  Delegationsbeslut för bygglovs- och tillsynsnämnden november 2019

 •   25

  Övrigt

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.