Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av dagordning

 •   3

  Anmälan om jäv

 •   4

  GRÄSULLEN 10 - Bygglov för nybyggnad av enbostadshus

 •   5

  VÅRBY GÅRD 1:1 - Bygglov för tidsbegränsad skola

 •   6

  OPALEN 12 - Bygglov för om- och tillbyggnad av enbostadshus

 •   7

  VADAREN 3 - Bygglov för fasadändring av enbostadshus

 •   8

  ÅGESTA 1:4 - Bygglov för tillbyggnad av befintlig byggnad samt uppförandet av ett skärmtak

 •   9

  Information från förvaltningschefen

 •   10

  Övrigt

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.