Hoppa över navigering
 •   1

  Godkännande av dagordningen

 •   2

  Anmälan av jäv

 •   3

  Redovisning av antagning i gymnasieskolan

 •   4

  Delårsrapport per den 31 augusti 2022

 •   5

  Del- och helårsredovisning av systematiskt kvalitetsarbete

 •   6

  Revidering av informationshanteringsplanen

 •   7

  Information om förvaltningens arbete med barnkonventionen

 •   8

  Förvaltningen informerar

 •   9

  Anmälan av delegationsbeslut

 •   10

  Delgivningar till nämnden

 •   11

  Övriga frågor

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.