Hoppa över navigering
 •   1

  Godkännande av dagordningen

 •   2

  Anmälan av jäv

 •   3

  Auktorisationsunderlag för utbildning i svenska för invandrare samt vuxenutbildning på gymnasial nivå

 •   4

  Rapportering av uppdrag om förädlingsvärde

 •   5

  Yrkesprogrammens resultatutveckling

 •   6

  Återkoppling om uppsökande verksamhet inom kommunalt aktivitetsansvar

 •   7

  Uppdatering av riktlinjer för utbildningsråd

 •   8

  Handlingsplan för gymnasieverksamhetens strukturprogram

 •   9

  Revidering av delegationsordningen

 •   10

  Redovisning av bisysslor 2022

 •   11

  Ekonomirapport oktober 2022

 •   12

  Rapporter från utbildningsråd

 •   13

  Förvaltningen informerar

 •   14

  Anmälan av delegationsbeslut

 •   15

  Övriga frågor

 •   16

  Uppdatering av informationshanteringsplanen

 •   17

  Delgivningar till nämnden

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.