Hoppa över navigering
 •   1

  Godkännande av dagordningen

 •   2

  Anmälan av jäv

 •   3

  Återkoppling om automatisering och hembesök

 •   4

  Rapport feriepraktik 2022

 •   5

  Information om utfall i Stockholmsenkäten och ungdomsenkäten LUPP

 •   6

  Ekonomirapport september 2022

 •   7

  Upphandlingsplan 2023

 •   8

  Programutbud för Huddinge kommuns gymnasieskolor och gymnasiesärskolor antagningsår 2023

 •   9

  Justering av priser och tillägg för gymnasieskolans nationella program, introduktionsprogram och gymnasiesärskola

 •   10

  Läsårsdata 2023/2024 och 2024/2025 för gymnasieskolorna i Huddinge kommun

 •   11

  Uppföljning av tidigare granskningar av bisysslor

 •   12

  Sammanträdesplan 2023

 •   13

  Förvaltningen informerar

 •   14

  Anmälan av delegationsbeslut

 •   15

  Övriga frågor

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.