Hoppa över navigering
 •   1

  Godkännande av föredragningslistan

 •   2

  Anmälan av jäv

 •   3

  Huddinges byggnadspris - workshop, utvärdering

 •   4

  Uppföljning 2023 av översiktsplan 2050

 •   5

  Detaljplan för Medicinaren 19 m.fl. (vård, forskning och utbildning) inom kommundelen Flemingsberg – avstämning inför samråd

 •   6

  Ändring av detaljplan för Bergskammen 46 inom kommundelen Segeltorp – information inför granskning

 •   7

  Planprogram för Björnkulla inom kommundelen Flemingsberg – information inför samråd

 •   8

  Information om bulleråtgärdsprogram inför extern remiss

 •   9

  Övriga frågor

 •   10

  Presentationer som visades på sammanträdet

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.